I miejsce - Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej

 

 

Dziękujemy bardzo za przyznanie nam I miejsca w prestiżowym konkursie

Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej

oraz za przyznanie wyróżnienia na szczeblu ogólnopolskim przez Głównego Inspektora Pracy w kategorii zakładów zatrudniających od 51 do 250 pracowników w XIV edycji konkursu Państwowej Inspekcji Pracy.

Konkurs ma na celu promowanie pracodawców, którzy przywiązuje szczególną uwagę do organizacji pracy, tak aby został zapewniony wysoki poziom bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia pracowników przy zastosowaniu przepisów prawa pracy.